Recomanacions oftalmològiques:Anells intraestromals

From Oftalmologia online
Revision as of 19:07, 29 December 2014 by Jmarchn (talk | contribs) (Created page with "Uns anells intrastromals després de ser col·locats en la còrnia")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
català • ‎English • ‎español • ‎español (México)
Uns anells intrastromals després de ser col·locats en la còrnia

L'aplicació de anells intraestromals és un procediment quirúrgic actual per tractar alguns patiments de la còrnia, especialment el queratocon. D'una manera còmoda i segura es pot estabilitzar la còrnia, retardar els canvis de la malaltia i en alguna mesura millorar la visió.

Acció

L'acció dels anells intraestromals es realitza a través de la implantació en l'interior de la còrnia de dos segments semicirculars. Els anells són d'un derivat plàstic amb un gruix variable i són ben tolerats per l'organisme. La funció dels anells és estabilitzar la còrnia, modificar la curvatura corneal i tenint la possibilitat de millorar la visió i aturar o retardar els canvis que es produeixen per èctasis, com el queratocon.

Indicacions

La indicació dels anells estromals és per malalties de la còrnia, com ara èctasis, sobretot el queratocon. Pot ser necessària la cirurgia segons el grau d'afectació o si la visió no es pot millorar amb lents.

Decisió

La decisió de la cirurgia s'ha de realitzar d'acord amb el pacient i l'oftalmòleg, valorant les característiques i necessitats del pacient i les característiques de l'ull i de la còrnia. La utilització d'anells estromals pot evitar realitzar un trasplantament corneal o retardar la seva necessitat.

Procediment

El procediment de l'aplicació d'anells intraestromals es realitza en la majoria dels casos amb anestèsia local de la zona del voltant de l'ull. La intervenció és ràpida, amb una durada aproximada de 30 minuts. El resultat de l'operació pot ser molt reeixit, amb una recuperació visual ràpida i satisfactòria. S'ha de valorar l'evolució de la malaltia i la utilització d'altres tècniques conjuntament. El pacient es pot reincorporar a la seva vida diària fàcilment.